Звуците на душата

звуците на душата

Звуците на душата, тихи, но силни,
каскади от мисли, чувства, безкрайни, диви.
Те пеят в нас, като вятър в клони,
създават вечни, неповторими мелодии.

Сърцевина скрита в дълбините тъмни,
гласът на душата ни води през живота.
Той носи в себе си мъдрости древни,
сияе ярко, безкрайно като звезда в нощта.

Нежни звуци от душата, като вода по камък,
извайват в нас образи, истории, пътеки.
Те са нашата песен, нашият вътрешен знак,
с тях разпознаваме света, създаваме мечти.

Звуците на душата – безкрайна симфония,
произлиза от сърцето, озарява дни и нощи.
Те са нашето вдъхновение, нашата еуфория,
с тях обичаме, мечтаем, създаваме своите истории.