Искам да се разделим

искам да се разделим

Искам да се разделим,
да започнем отначало, изцяло.
Да изтрием всичко, което бе,
да съберем сълзите и болката в едно море.

Вече не виждам твоите очи,
изгубени в този плътен мрак.
Не мога да намеря душата ти,
където се скри любовта ни – брак.

Искам да се разделим,
да изпратим всичко във вятъра на забравата.
Да оставим в сенките отминалото,
да поемем по нови пътища, непознати и явни.

Спомените са като пеперуди,
в плен на времето, пъстро и различно.
Но вече не мога да споделя с теб,
тази пъстра картинка, която бе нашият живот.

Искам да се разделим,
да забравим за съжалението и сълзите.
Всеки да тръгне по своя път,
през нови дни, в нови светове.

О, как ще боли раздялата,
но в сърцето ми зная – това е правилното.
Ти и аз, трябва да се разделим,
за да се намерим отново… в новата премяна.