Романтика

романтика красота и нежност

Под звездния небосвод, вечерна магия,
тихо шепти романтиката, вълшебна и свята.
Всяка звезда – искра от любовта ни скрита,
всяка вълна – песен на сърцето за една мечта.

Луната свети, като фенер в тъмнината,
осветява пътеките, където влюбени стъпки вървят.
Сред тихите гласове на нощта, безкрайна,
романтиката танцува, в сърцата ни се настанява.

В тази вечер, под звезден прах покрита,
две души се срещат, в прегръдка се сливат.
Подаръци от времето, в мига уловени,
романтиката е цветя на любовта, цъфтящи в сърцето.

Разходка под месечината, ръка в ръка,
тихи думи, прошепнати под звезден покрив.
Романтиката е пламъкът, който никога не угасва,
тя е песента в сърцето, която любовта композира.